Skip to main content

Financieel toezicht gemeenschappelijke regelingen

Datum van publicatie: 21-09-2015

Het uitoefenen van financieel toezicht op gemeenschappelijke regelingen waar de provincie zelf niet aan deelneemt, is een provinciale taak. Het (financiële) belang van gemeenschappelijke regelingen is de laatste jaren toegenomen. Onderzocht is hoe de vier Randstedelijke provincies het financieel toezicht op gemeenschappelijke regelingen de afgelopen periode hebben uitgewerkt en uitgevoerd.

Centrale onderzoeksvraag

Heeft de provincie het financieel toezicht op de gemeenschappelijke regelingen in opzet voldoende uitgewerkt en wordt het toezicht op de gemeenschappelijke regelingen ook voldoende uitgevoerd?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Randstedelijke Rekenkamer
Provincie(s)
Flevoland, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland
Ingestuurd door
Anneke van der Sluis
Onderzoek door
Rekenkamer zelf