Skip to main content

Financiële risico’s in perspectief

Datum van publicatie: 22-6-2020

De rekenkamer(commissie)s van de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Heiloo, Langedijk, Schagen en Texel hebben een onderzoek uitgevoerd naar de GGD Hollands Noorden (GGDHN) ‘Financiële risico’s in perspectief’.

Centrale onderzoeksvraag

Welke risico’s lopen de afzonderlijke gemeenten binnen het huidige financieel meerjarenperspectief en op welke wijze kunnen de gemeenteraden en de colleges de grip op deze risico’s verstevigen?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Alkmaar
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Willem van der Meer
Onderzoek door
Rekenkamer zelf