Skip to main content

Financiële situatie en prognose Jeugdzorg Stede Broec – Enkhuizen- Drechterland periode 2015-2019 en verder, versie Stede Broec

Datum van publicatie: 3-6-2020

De financiële situatie van de jeugdzorg in de drie SED gemeenten is onderzocht en mogelijkheden om hier via beleid, uitvoering en analyse van financiën en casussen meer grip op te krijgen. Daarbij is gekeken naar afgelopen jaren en naar de toekomst.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe is de financiële situatie op het gebied van de jeugdzorg in Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland en welke mogelijke verbeteringen vloeien hieruit voort voor beleid en uitvoering ter beheersing van het budget?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie SED
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Nelleke Domburg
Onderzoek door
Rekenkamer zelf