Skip to main content

Financiële sturing Jeugdwet

Datum van publicatie: 2020-04-01

Onderzoek naar de financiële sturing door de gemeente Ooststellingwerf op de uitvoering van de jeugdwet.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe is de planning en control-cyclus van sociaal domein/jeugd ingericht en levert dit vol-doende informatie op voor de raad om zijn kaderstellende en controlerende taken uit te voeren?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Ooststellingwerf
Provincie(s)
Friesland
Ingestuurd door
Jellie Rijpma
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
B&A-groep