Skip to main content

Financiële sturing jeugdwet

Datum van publicatie: 11-5-2020

Onderzoek naar de financiële sturing door
de gemeente Opsterland op de uitvoering van de jeugdwet

Centrale onderzoeksvraag

Hoe is de planning en control-cyclus van sociaal domein/jeugd ingericht en levert dit vol-doende informatie op voor de raad om zijn kaderstellende en controlerende taken uit te voeren?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Opsterland
Provincie(s)
Friesland
Ingestuurd door
Jellie Rijpma
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
B&A-groep