Skip to main content

FLINK DOORTRAPPEN, Stimuleren fietsvervoer Gelderland

Datum van publicatie: 2023-02-08

De provincie Gelderland heeft verschillende initiatieven genomen om het fietsgebruik te stimuleren. Via subsidies aan gemeenten heeft de provincie € 65 miljoen geïnvesteerd in de aanleg van hoogwaardige fietsroutes, waar het aantal fietsers duidelijk toeneemt. Een mooi resultaat. Tegelijkertijd zien we dat er geen sprake is van een samenhangende en duidelijk gerichte inzet door de provincie om haar doel van 35% fietsverplaatsingen in 2030 te bereiken. En dat de aanpassing van een fietspad in beheer van de provincie tot hoogwaardige fietsroute nog niet gedaan is, terwijl de provincie dit wel van gemeenten vraagt.

Centrale onderzoeksvraag

Draagt inzet van de provincie Gelderland bij aan de gewenste toename van het fietsgebruik?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Oost-Nederland
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Erika Spek
Onderzoek door
Rekenkamer zelf