Skip to main content

Follow up groot onderhoud wegen en kunstwerken Gelderland

Datum van publicatie: 15-01-2020

We hebben bekeken wat er gedaan is met de aanbevelingen uit ons onderzoek uit 2016 naar het beheer en onderhoud van wegen en kunstwerken in Gelderland. Over het geheel genomen constateren we dat GS en PS de aanbevelingen hebben geïmplementeerd.

Centrale onderzoeksvraag

In deze follow-up zijn we per aanbeveling nagegaan wat de stand van zaken is. Daarbij zetten we onze bevindingen af tegen het normenkader.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Oost-Nederland
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Annemarieke Hissink
Onderzoek door
Rekenkamer zelf