Skip to main content

Follow-up verdrogingsbestrijding, provincies Gelderland en Overijssel

Datum van publicatie: 17-04-2009

In dit onderzoek zijn de resultaten van het follow-up traject verdrogingsbestrijding voor de provincies Gelderland en Overijssel weergegeven. In het kader van het follow-up traject zijn onder andere diverse documenten bestudeerd en gesprekken gevoerd met betrokkenen binnen de provinciale organisatie. Hierbij is een analyse gemaakt van de procesgang rondom de behandeling van het Rekenkamerrapport (aandacht), de acties op het terrein van verdrogingsbestrijding naar aanleiding van het rapport (actie) en de stand van zaken ten aanzien van resultaten op dit gebied (resultaat).

Centrale onderzoeksvraag

Het doel is inzicht te verkrijgen in de mate waarin een onderzoek een bijdrage levert aan het verbeteren van het provinciaal beleid en om inzicht te krijgen in de acties die zijn ondernomen op het desbetreffende terrein.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Oost-Nederland
Provincie(s)
Overijssel, Gelderland
Ingestuurd door
Annemarieke Hissink
Onderzoek door
Rekenkamer zelf