Skip to main content

Functioneren en doorwerking van de rekenkamercommissie van Veenendaal

Datum van publicatie: 12-12-2017

De rekenkamercommissie van Veenendaal heeft onderzocht hoe de doorwerking is geweest van enkele door rekenkamercommissie uitgevoerde onderzoeken. In samenhang hiermee is ook aandacht besteed aan het algehele functioneren van de rekenkamercommissie.

Centrale onderzoeksvraag

a. Hoe functioneert de rekenkamercommissie van de gemeente Veenendaal?
b. Op welke wijze en in welke mate hebben de aanbevelingen uit eerdere rekenkameronderzoeken geleid tot intern en extern ervaren verbeteringen in de uitvoering van het relevante beleid?
c. Welke verbeteringen zijn er mogelijk, zowel in het algemene functioneren van de rekenkamercommissie als in de doorwerking van de aanbevelingen van de onderzoeken?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Veenendaal
Provincie(s)
Utrecht
Ingestuurd door
Sara Hendriks
Onderzoek door
Anders, nl.
Andere onderzoeker
PBLQ