Skip to main content

Gaat het goed als het mis gaat?: onderzoek naar fysieke veiligheid

Datum van publicatie: 10-07-2015

Dordrecht en Zwijndrecht behoren met Tilburg tot de gemeenten met de hoogste risico’s op het gebied van spoorveiligheid van Nederland. Op het gebied van waterveiligheid zijn de mogelijke schade en het aantal slachtoffers bij overstroming hoog. De gemeente Dordrecht erkent de veiligheidsrisico’s in de regio en verspreidt hier actief informatie over. De gemeente doet meer aan risicocommunicatie dan de Veiligheidsregio. In contrast hiermee staat de beleving van de inwoners. Het merendeel van de in het onderzoek betrokken Dordtenaren zegt namelijk niet geïnformeerd te zijn, en één op de vier inwoners beoordeelt de informatie als onvoldoende.

Centrale onderzoeksvraag

Welke veiligheidsrisico’s spelen er in Dordrecht en hoe hoog zijn die risico’s? Hoe worden de inwoners van Dordrecht over de risico’s voorgelicht? Hoe geeft de gemeente Dordrecht haar crisiscommunicatie vorm? En wat doet de Veiligheidsregio daaraan?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Dordrecht
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
Sylvia Khadjé
Onderzoek door
Rekenkamer zelf