Skip to main content

Garanties, leningen en revolverende fondsen

Datum van publicatie: 24-10-2018

Onderzoek naar het beheer van garanties en leningen en naar de financiële constructies van de revolverende fondsen

Centrale onderzoeksvraag

Doel van dit onderzoek is inzicht geven in het beleid en beheer van garanties en leningen en de financiële constructies van de revolverende fondsen in de vier Randstadprovincies, alsmede de informatievoorziening aan PS over het financieel risico van deze instrumenten.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Randstedelijke Rekenkamer
Provincie(s)
Flevoland, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland
Ingestuurd door
Jessica Valentijn
Onderzoek door
Rekenkamer zelf