Skip to main content

Geheimhouding

Datum van publicatie: 11-06-2019

Openbaarheid is een grondbeginsel voor het Nederlands bestuur, uitgangspunt vastgelegd in de Grondwet (artikel 110). Het sluit daarmee aan op een beginsel dat in de literatuur wordt beschreven als ‘openbaar, tenzij’.

Centrale onderzoeksvraag

Volgt de Provincie Zeeland de regels omtrent het opleggen, bekrachtigen en opheffen van
geheimhouding in het verkeer tussen Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten en wat betekent dat voor de rol van Provinciale Staten?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Zeeland
Provincie(s)
Zeeland
Ingestuurd door
Evi Dombi
Onderzoek door
Rekenkamer zelf