Skip to main content

Geldstromen Sociaal Domein

Datum van publicatie: 1-9-2020

Verkennend onderzoek naar geldstromen in het sociaal domein en de eventuele financiële risico’s die de gemeente Heerde loopt bij de uitvoering van taken in het sociaal domein. Informatie voor de raad over zijn informatiepositie, sturing en controle.

Centrale onderzoeksvraag

“Hoe verlopen de geldstromen in het sociaal domein?”.
Deze hoofdvraag is uitgesplitst in twee subvragen:
A. Hoe verloopt de geldstroom van het rijk naar gemeente en welke componenten zijn daarin te onderscheiden?
B. Hoe verloopt de geldstroom van de gemeente naar de uitvoeringspartners/ketenpartners?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie gemeente Heerde
Ingestuurd door
J. Kok
Onderzoek door
Rekenkamer zelf