Skip to main content

Gemeenschappelijke regelingen, de feiten op een rij

Datum van publicatie: 30-06-2014

In dit onderzoek houdt de rekenkamercommissie de gemeenschappelijke regelingen waar de gemeente Enschede in deelneemt kritisch tegen het licht . De voornaamste invalshoek voor de beoordeling van de gemeenschappelijke regelingen is of de gemeenteraad voldoende in staat is haar democratische kerntaken ten aanzien van gemeenschappelijke regelingen waar te maken.

Centrale onderzoeksvraag

Heeft de gemeenteraad voldoende instrumenten om het beleid bij te sturen in een door haar gewenste richting?
Kan een gemeenteraad nog effectief haar invloed doen gelden?
Hoe zit het met de bestuurlijke zelfstandigheid en slagkracht?
Hoe kan een gemeente nog zelfstandig vorm en inhoud geven aan een beleid als dat is ondergebracht in een gemeenschappelijke regeling?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Enschede
Provincie(s)
Overijssel
Ingestuurd door
Nelleke van Proosdij
Onderzoek door
Rekenkamer zelf