Skip to main content

Gemeenschapshuizen

Datum van publicatie: 01-05-2014

Het onderzoek laat zien dat ieder gemeenschapshuis in ieder kern van de 16 kernen van Leudal een eigen geschiedenis en identiteit heeft. Een gelijke behandeling van iedere kern en ieder gemeenschapshuis gaat alleen lukken, indien deze diversiteit leidend is voor het te voeren beleid.

Centrale onderzoeksvraag

Wat is de mate van vergelijkbaarheid of variatie van gemeenschapshuizen in de gemeente Leudal

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Leudal
Provincie(s)
Limburg
Ingestuurd door
H. Monod de Froideville
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)