Skip to main content

Gemeente Stichtse Vecht en de Millenniumdoelen

Datum van publicatie: 02-03-2016

Op 21 december 2011 nam de gemeenteraad vrijwel unaniem de motie aan om Stichtse Vecht aan te melden als Millenniumgemeente en zich in te spannen voor minimaal twee projecten. De gemeente heeft vervolgens één project – het certificaat Fairtradegemeente – uitgevoerd. Het onderwerp Millenniumgemeente heeft weinig tot geen aandacht gekregen van bestuur, ambtelijke organisatie en politiek. Er is voor de Millenniumgemeente geen gedegen plan met inhoudelijke doelstellingen, activiteiten en een planning opgesteld.

Centrale onderzoeksvraag

Heeft de wijze waarop Stichtse Vecht invulling heeft gegeven aan haar status als Millennium-gemeente, bijgedragen aan de realisatie van de Millenniumdoelen?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Stichtse Vecht
Provincie(s)
Utrecht
Ingestuurd door
Jacqueline Willenborg
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)