Skip to main content

Gemeentelijke binnensportaccommodaties

Datum van publicatie: 14-01-2013

Het gemeentebestuur zet, wat betreft de sport, in op een grotere zelfwerkzaamheid van de gebruikers van de sportaccommodaties om de betaalbaarheid ook in de toekomst te waarborgen. Daarbij zal het gemeentebestuur kritisch kijken naar de kosten van de sporthallen en de exploitatie van het zwembad.
Het onderzoek biedt meer zicht op het totale gebruik, de behoefte, de communicatie met de gebruikers, het beheer en de bedrijfsvoering van de gemeentelijke binnensportaccommodaties (waaronder het zwembad) en de sturing.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre is nu en in de toekomst de bezetting, het gebruik en de bedrijfsvoering van de gemeentelijke binnensportaccommodaties, waaronder het zwembad, effectief en doelmatig?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamerdirecteur van Nieuwkoop
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
Hans Slooijer
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)