Skip to main content

Gemeentelijke herindeling: lasten en lusten?

Datum van publicatie: 03-07-2015

De Rekenkamercommissie heeft onderzocht wat de effecten zijn van de herindeling van de voormalige gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen. Het onderzoek behandelde zowel de financiële effecten als de effecten op de dienstverlening en de bestuurskracht van de gemeente. Hiermee wil de Rekenkamercommissie bijdragen aan het verbeteren van het inzicht in de manier waarop bij bestuurlijke samenwerking kan worden gestuurd op de uitkomsten.

Centrale onderzoeksvraag

Wat zijn de consequenties van de gemeentelijke herindeling die heeft geleid tot de gemeente Stichtse Vecht.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Stichtse Vecht
Provincie(s)
Utrecht
Ingestuurd door
Jacqueline Willenborg
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)