Skip to main content

Gemeentelijke regie in het jeugddomein Gemeentelijke regie in het jeugddomein

Datum van publicatie: 29-05-2013

De gemeentelijke regie in het jeugddomein is weinig resultaatgericht. Dat blijkt ondermeer uit het gebrek aan zicht op resultaten van en de beperkte bestuurlijke aandacht voor de door ons onderzochte aanpakken:risicojongeren in de jeugdnetwerken 12+ en risico- en multiprobleemgezinnen.

Centrale onderzoeksvraag

Op welke wijze geeft de gemeente invulling aan haar regiefunctie in het jeugddomein en op welke wijze draagt dit bij aan een efficiënte en effectieve uitvoering van het beleid?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Yvonne Huizinga
Onderzoek door
Rekenkamer zelf