Skip to main content

Gemeentelijke weerbaarheid en ondermijning

Datum van publicatie: 2021-04-06

De RKC heeft onderzoek gedaan naar de gemeentelijke weerbaarheid en ondermijning waarbij zij beoogd een bijdrage te leveren aan het vergroten van de weerbaarheid van de gemeente Borger-Odoorn en de ondermijning binnen de gemeentegrenzen effectief te bestrijden.

Centrale onderzoeksvraag

Heeft de gemeente Borger-Odoorn zicht op ondermijnende criminaliteit, is de gemeente voldoende weerbaar tegen pogingen van criminele ondermijning gericht tegen de gemeentelijke organisatie, is er voldoende bewustzijn over de maatschappelijke risico’s van ondermijning, wat is de effectiviteit van het beleid en de uitvoering ter bestrijding van georganiseerde criminaliteit, is dit voldoende toekomstbestendig en wat is hierbij de rol van de gemeenteraad?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Borger-Odoorn
Ingestuurd door
Fransien Koenders
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Pro Facto