Skip to main content

Gesubsidieerd partnerschap

Datum van publicatie: 2021-11-26

De rekenkamercommissie heeft onderzoek uitgevoerd naar de doeltreffendheid van subsidies. De essentie van dit rekenkameronderzoek is om handvatten te bieden die kunnen bijdragen aan de doeltreffendheid van beleid en subsidies, aan het behouden van draagvlak voor het verstrekken van subsidies (bij de gemeenteraad, het college en de organisatie) en aan de doelmatige inzet van de gemeentelijke middelen.

Centrale onderzoeksvraag

Is het voor de gemeenteraad mogelijk om de doeltreffendheid en doelmatigheid van de inzet van subsidies te bepalen?
De centrale onderzoeksvraag wordt door de volgende deelvragen in het onderzoek beantwoord:
1. In welke mate zijn de aanbevelingen uit het eerdere rekenkamerrapport ‘Subsidies doel of instrument?’ opgepakt en gerealiseerd?
2. Hoe wordt de doeltreffendheid en doelmatigheid op dit moment in de praktijk bepaald?
3. Wat heeft de gemeenteraad nodig om de doeltreffendheid en doelmatigheid van de subsidieverstrekking te kunnen bepalen?
4. Welke lessen kunnen hieruit worden getrokken voor de verbetering van de evalueerbaarheid op doeltreffendheid en doelmatigheid van subsidies in brede zin?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Montferland
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Marie-Cécile Heuvelmans
Onderzoek door
Rekenkamer zelf