Skip to main content

Gevalstudie doeltreffendheid subsidie CMO Flevoland

Datum van publicatie: 10-10-2012

Op 6 maart jl. publiceerde de Randstedelijke Rekenkamer de resultaten van het eerste deel van het onderzoek ‘Inzicht in doeltreffendheid van subsidies’. In vervolg daarop zijn als gevalstudie vier evaluaties uitgevoerd. De vier onderzochte subsidies zijn: CMO Flevoland (Flevoland), Uitvoeringsregeling Stimulering Verbetering Luchtkwaliteit (Noord-Holland), Subsidie Tijdsordening (Utrecht) en Subsidieregeling Vrije Tijd 2011 (Zuid-Holland). Deze gevalstudies hebben de bouwstenen geleverd voor de Handreiking evaluatie doeltreffendheid subsidies.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre is aannemelijk dat de onderzochte subsidie doeltreffend is en tot welke inzichten leidt dit voor de wijze waarop de doeltreffendheid van een subsidie is vast te stellen.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Randstedelijke Rekenkamer
Provincie(s)
Flevoland
Ingestuurd door
Anneke van der Sluis
Onderzoek door
Rekenkamer zelf