Skip to main content

“Goed op weg”

Datum van publicatie: 2021-03-04

Betreft een onderzoek naar meldingen openbare ruimte. Deels een doe-mee onderzoek van de NVRR, deels aangevuld met eigen onderzoek onder de melders.

Centrale onderzoeksvraag

Door middel van dit onderzoek wordt beoogd inzicht te geven in de wijze, waarop de gemeente Best beleidsmatig en organisatorisch vorm geeft aan de afhandeling van Meldingen Openbare Ruimte; wat de resultaten zijn van dit beleid en hoe hierover aan aan de raad wordt gerapporteerd.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Gemeente Best
Provincie(s)
Noord-Brabant
Ingestuurd door
J.M. van Berlo
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
PBLQ i.o.v. NVRR