Skip to main content

Grip krijgen op Veilig Thuis

Datum van publicatie: 23-04-2018

Heel beknopt: de bevindingen uit het onderzoek laten zien dat sprake was van meerdere problemen, die mede zijn ontstaan doordat verschillende actoren op verschillende momenten zaken hebben nagelaten.

Centrale onderzoeksvraag

Welke inzichten en concrete handvatten voor versterking van de kaderstellende en controlerende rol van gemeenteraden bij bestuurlijke samenwerking kunnen uit de casus VTGZ worden afgeleid?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Nijmegen
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Jelly Smink
Onderzoek door
Meerdere rekenkamers met elkaar