Skip to main content

Grip op gemeenschappelijke regelingen

Datum van publicatie: 2022-09-15

Het belang van grip op gemeenschappelijke regelingen is groot. Voor de gemeente IJsselstein
geldt dat bijna een derde van de begrote uitgaven via een samenwerkingsverband wordt
uitgegeven. Uit het onderzoek blijkt dat de gemeente de grip op gemeenschappelijke
regelingen kan versterken. De rekenkamer ziet met name mogelijkheden door het voeren van
een indringend en goed geïnformeerd debat over samenwerking, de informatievoorziening
aan de raad meer op de maatschappelijke (beoogde) effecten, kwaliteit van dienstverlening
en politieke keuzes te richten, en als gemeenteraad meer verbinding te zoeken met de raden
van andere deelnemers aan de gemeenschappelijke regelingen.

Centrale onderzoeksvraag

Wat is de grip van de gemeente IJsselstein op gemeenschappelijke regelingen en hoe
geeft de gemeenteraad in het verlengde daarvan invulling aan de sturingsmogelijkheden
die er zijn?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
IJsselstein
Provincie(s)
Utrecht
Ingestuurd door
Barbara IJsselmuiden
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Jolanda Versteegh
Onderzoeksbureau 2
Rob Paulussen