Skip to main content

Grip op Grote projecten – provincie Noord-Holland

Datum van publicatie: 02-04-2007

De provincie Noord-Holland voert regelmatig grote projecten uit. De Randstedelijke Rekenkamer heeft onderzocht hoe Provinciale Staten (PS) hun rol uitoefenen bij de kaderstelling, sturing, controle en verantwoording van grote projecten. Bij twee projecten, namelijk het Wieringerrandmeer en de reconstructie van de oostelijke ring van Alkmaar (N242), is gekeken naar de besluitvorming door PS en de informatievoorziening aan PS.

Centrale onderzoeksvraag

Wanneer zijn de besluitvorming over en de controle op grote projecten door PS toereikend?
Hoe vinden de besluitvorming over en de controle op grote projecten door PS plaats?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Randstedelijke Rekenkamer
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Anneke van der Sluis
Onderzoek door
Rekenkamer zelf