Skip to main content

Grip op projecten. Onderzoek naar de grip van de gemeente Leiden op grote projecten

Datum van publicatie: 2023-05-12

Grote projecten gaan nogal eens gepaard met grote financiële overschrijdingen. In 2007 onderzocht de gemeenteraad van Leiden de oorzaken van diverse tegenvallers. In het rapport ‘Leiden, stad van ambities’ was te lezen dat er sprake was van een patroon van overschrijding. Onvoldoende scherpe programma’s en begrotingen, onvoldoende communicatie tussen ambtelijk apparaat en bestuur, onvoldoende ‘control’ en een cultuur waarin meer vanuit wenselijkheid dan vanuit haalbaarheid werd gehandeld, leidde tot diverse grote tegenvallers. De rekenkamercommissie concludeert in dit onderzoek dat Leiden nu beter grip heeft op grote projecten.

Centrale onderzoeksvraag

1. Wat zijn verklarende factoren voor het wel of niet hebben van grip op grote projecten en zijn leereffecten uit het rapport Leiden stad van ambities (2009) vast te stellen?
2. In hoeverre is de gemeenteraad van Leiden in staat gesteld om te sturen en te controleren op de uitvoering van grote projecten en in hoeverre heeft de raad die rol opgepakt?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Leiden & Leiderdorp
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
Esther Loozen, secretaris van de Rekenkamercommissie Leiden & Leiderdorp
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Partners+Pröpper