Skip to main content

Grip op reserves Overijssel

Datum van publicatie: 2023-10-12

De provincie Overijssel heeft aanzienlijke reserves. Hoe er wordt omgegaan met reserves en wat er met reserves gebeurt, is aan de volksvertegenwoordigers bij de provincie. Een belangrijke verantwoordelijkheid, zeker gezien de omvang van de reserves. De Rekenkamer publiceerde, op basis van een onderzoek, een handreiking om volksvertegenwoordigers te helpen deze verantwoordelijkheid in te vullen en meer inzicht in en meer grip op reserves te krijgen.

Centrale onderzoeksvraag

Worden PS voldoende in staat gesteld om hun budgetrecht bij reserves uit te
oefenen en pakken zij hun rol actief op?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Oost-Nederland
Provincie(s)
Overijssel
Ingestuurd door
Erika Spek
Onderzoek door
Rekenkamer zelf