Skip to main content

Grip op samenwerkingsverbanden: onderzoek naar samenwerkingsverbanden van de gemeente Soest

Datum van publicatie: 14-11-2016

De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar het afwegingsproces dat plaatsvindt bij het aangaan van samenwerkingsverbanden door de gemeente Soest.
In de praktijk blijkt dat het college van B&W goede afwegingen maakt bij het aangaan van een samenwerkingsverband. De raad wordt hierover echter maar gedeeltelijk geïnformeerd. Ook blijkt dat het voor de raadsleden niet helder is welke kaders er gesteld zijn, omdat er verschillende documenten zijn waarin die kaders staan. De rekenkamercommissie raadt aan om uit de verschillende documenten met kaders de kern te halen en dit in een beknopt afsprakenkader te zetten.

Centrale onderzoeksvraag

1. Inzicht krijgen in het afwegingsproces dat plaatsvindt bij het aangaan van samenwerkingsverbanden door de gemeente Soest;
2. Inzicht krijgen in hoe gemaakte afspraken in de praktijk functioneren.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Soest
Provincie(s)
Utrecht
Ingestuurd door
Mevr. MSc M.E. Barel
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)