Skip to main content

Grip op subsidies

Datum van publicatie: 25-06-2014

Amsterdam verstrekt jaarlijks circa € 500 miljoen aan subsidies. In dit onderzoek is nagegaan in hoeverre de gemeente de controle op doeltreffendheid en doelmatigheid van subsidieverstrekkingen heeft geborgd.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre heeft de gemeente de controle op doeltreffendheid en doelmatigheid van subsidieverstrekkingen in opzet geborgd?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Yvonne Huizinga
Onderzoek door
Rekenkamer zelf