Skip to main content

Grip op verbonden partijen

Datum van publicatie: 8-11-2019

Met dit onderzoek wordt beoogd inzicht te geven in de over- en onderschrijdingen die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden bij verbonden partijen en de oorzaken daarvan. Daarnaast is de doorwerking van de aanbevelingen van het rekenkamercommissie

Centrale onderzoeksvraag

Is de kaderstelling en controle door de raad ten aanzien van verbonden partijen doeltreffend en doelmatig?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Utrechtse Heuvelrug
Provincie(s)
Utrecht
Ingestuurd door
Willem Nedermeijer
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Necker van Naem