Skip to main content

Grip op Westpoort Warmte: warme band of koele relatie?

Datum van publicatie: 21-11-2018

In Grip op Westpoort Warmte doet de rekenkamer onderzoek naar de wijze waarop de gemeente Amsterdam sturing geeft aan en verantwoording aflegt over de joint venture Westpoort Warmte B.V. (WPW).

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre heeft de gemeente voldoende (bestuurlijk en financieel) grip op Westpoort Warmte B.V.?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Yvonne Huizinga
Onderzoek door
Rekenkamer zelf