Skip to main content

Grip van de raad op verbonden partijen

Datum van publicatie: 27-10-2015

Onderzoek bestond uit een algemeen deel en onderzoek naar een casus (regionaal hoofdpijn dossier: Presikhaaf, sociale werkvoorziening). Ook al zijn er al veel van dergelijke onderzoeken gedaan (gebruikt in algemeen deel), het heeft, zeker voor de raad van Overbetuwe, nieuwe inzichten opgeleverd die oude patronen kunnen doorbreken.

Centrale onderzoeksvraag

Welke mogelijkheden heeft de raad om te sturen en toezicht te houden op beleid, beleidsuitvoering en financiën op de terreinen die zijn opgedragen aan de GR Presikhaaf en heeft zij die mogelijkheden in de praktijk optimaal benut?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Overbetuwe
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Jelly Smink
Onderzoek door
Rekenkamer zelf