Skip to main content

Groenbeleid

Datum van publicatie: 2022-12-18

Het rekenkameronderzoek naar het groenbeleid van Purmerend en de voormalige gemeente Beemster (per 1-1-2022 bestuurlijk gefuseerd met Purmerend) gaat in op het in 2014 en 2018 opgestelde groenbeleid van beide gemeenten. De belangrijkste conclusies zijn dat de doelen die met de beide raden zijn afgesproken in het beleid vrijwel allemaal zijn gerealiseerd, dat er meer aandacht is voor biodiversiteit, maar dat de toenemende verdichting een risicofactor is om in de toekomst de doelen van het groenbeleid te blijven behalen. De rekenkamer ziet verbeterpunten over de scherpte van de doelen en de samenwerking tussen interne en externe groenspecialisten. Ook beveelt de rekenkamer aan om na te denken over een financieel worst-case scenario. Groenbeleid is vaak een sluitpost op budgetten, omdat er geen wettelijke taakstelling is. Dit kan leiden tot schommelingen in financiering, wat juist erg slecht is voor lange termijn doelmatig groenbeleid. Alle aanbevelingen bij dit onderzoek zijn in het voorjaar van 2023 overgenomen door de gemeenteraad van Purmerend.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre zijn de doelen van het Groenbeleid in Purmerend en Beemster uit 2014 en
2018 gerealiseerd?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Purmerend
Ingestuurd door
Niek Wijmenga
Onderzoek door
Rekenkamer zelf