Skip to main content

Grondexploitatie Dalfsen

Datum van publicatie: 03-02-2014

Zie de managementsamenvatting in het rapport.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe vindt de aansturing van het grondbedrijf plaats en hoe is de risicobeheersing geborgd? Wat is de vraag naar gronden in Dalfsen de laatste jaren geweest? Zijn de geraamde hoeveelheden van de uitgifte daarop aangepast? En is als gevolg daarvan de termijn van uitgifte van gronden in de ramingen ook aangepast? Wat is het realiteitsgehalte van de gehanteerde parameters?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Dalfsen
Provincie(s)
Overijssel
Ingestuurd door
Mirjam Meijer
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
E&M Consultants