Skip to main content

Grondexploitaties expliciet?

Datum van publicatie: 22-05-2014

Rekenkameronderzoek naar de grondexploitaties van de gemeente Veenendaal

Centrale onderzoeksvraag

1. Op basis van welke informatie neemt de raad beslissingen ten aanzien van grondexploitaties?
2. Is deze informatie kwalitatief en kwantitatief voldoende om invulling te geven aan de kaderstellende en controlerende rol?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Veenendaal
Provincie(s)
Utrecht
Ingestuurd door
M.W. Baggerman
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)