Skip to main content

Grondig bekeken. Een onderzoek naar de projectbeheersing bij grondexploitaties in de gemeente Ede (2009-2019)

Datum van publicatie: 2022-04-21

De Rekenkamercommissie Ede heeft onderzocht hoe de gemeente Ede haar grondprojecten heeft beheerst in de periode 2009-2019. Drie projecten zijn daarbij nader onderzocht: Reehorsterweg-Noord, Valley Center en Bedrijventerrein A12. De Rekenkamercommissie concludeert dat de projectbeheersing in Ede in de periode 2009-2019 steeds professioneler is geworden. De interne structuur voor projectmanagement en de informatievoorziening aan de raad (via het Meerjarenperspectief Grondexploitaties) voldoen. Wel behoeft de overdracht tussen opeenvolgende projectleiders aandacht en kan de informatievoorziening aan de raad nog worden verbeterd.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe heeft het grondbedrijf de beheersing van zijn grondprojecten in de periode 2009 t/m 2019 ingericht en uitgevoerd en was deze projectbeheersing effectief?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Ede
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Hedzer Uulders
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Rigo