Skip to main content

Grote Projecten Hoorn, Sturen en beheersten in de tegenwoordige tijd

Datum van publicatie: 03-09-2019

Dit is een vervolgonderzoek op “Grote Projecten, wie is aan zet?” uit 2012. De rkc concludeert dat aanbevelingen uit 2012 onvoldoende zijn opgevolgd en dat de gemeente nog steeds grote risico’s loopt bij de sturing en beheersing van grote projecten.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre is uitvoering gegeven aan de besluitvorming door de raad naar aanleiding van de uitkomsten en aanbevelingen van het onderzoek “Grote Projecten, Wie is aan zet?” uit 2012?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Hoorn
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
K. Bongers
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Bongers Onderzoek & Advies