Skip to main content

Grote Projecten: wie is aan zet?

Datum van publicatie: 01-06-2012

De rekenkamercommissie constateert dat de ‘Leidraad’ als kader inhoudelijk grotendeels voldoet, maar aanvulling behoeft op het onderdeel rol en verantwoordelijkheden van de gemeenteraad.

Centrale onderzoeksvraag

Op welke wijze stuurt en beheert de gemeente haar grote projecten en hoe wordt verantwoording afgelegd en toezicht gehouden?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Hoorn
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Bianca Klein
Onderzoek door
Rekenkamer zelf