Skip to main content

Handhaving en evenementen

Datum van publicatie: 18-09-2017

Het onderzoek beperkt zich tot toezicht en handhaving binnen het domein van de fysieke leefomgeving en de openbare orde en veiligheid

Centrale onderzoeksvraag

Wat is het toezicht- en handhavingsbeleid van de gemeente Dalfsen ten aanzien van de fysieke leefomgeving, de APV, de DHW en evenementen, welke prioriteiten worden gesteld en hoe wordt dit uitgevoerd? Hoe verloopt het proces van vergunningverlening bij evenementen vanuit openbare orde en veiligheidsoogpunt, hoe wordt samengewerkt en hoe worden risico’s ingeschat en beheerst?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Dalfsen
Provincie(s)
Overijssel
Ingestuurd door
Mirjam Meijer
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Pro Facto