Skip to main content

Handhaving en legalisering in de gemeente Barneveld

Datum van publicatie: 16-07-2014

De rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand heeft in de gemeente Barneveld onderzoek uitgevoerd naar de handhaving op het gebied van ruimtelijke ordening en bouwregelgeving. Uit het onderzoek blijkt dat de besluitvorming betreffende handhaving over het algemeen volgens de regels verloopt. In enkele gevallen vindt de rekenkamercommissie dat de uitvoering van de regelgeving transparanter en strikter zou moeten zijn.

Centrale onderzoeksvraag

Handelt het college volgens de geldende kaders bij legalisering- indien sprake is van een verzoek legalisering of handhaving. Is de handelingsvrijheid van het college hierbij duidelijk vastgelegd? Op basis van welke argumenten vindt besluitvorming plaats?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Ingrid Spoor
Onderzoek door
Rekenkamer zelf