Skip to main content

Handhaving en legalisering in de gemeente Bunnik

Datum van publicatie: 18-11-2014

Het onderzoek is uitgevoerd naar de handhaving op het gebied van ruimtelijke ordening en bouwregelgeving. Uit het onderzoek blijkt dat de besluitvorming betreffende handhaving in de periode 2012-2013 volgens de regels verloopt. Het handhavingsproces verliep in deze periode duidelijk, transparant en onpartijdig.

Centrale onderzoeksvraag

Handelt het college volgens de wet- en regelgeving en het vastgestelde beleid bij handhaving en legalisering en is het onderliggende proces duidelijk, onpartijdig en transparant?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Ingrid Spoor
Onderzoek door
Rekenkamer zelf