Skip to main content

Handhaving en overlast

Datum van publicatie: 05-02-2019

In dit onderzoek is de rekenkamer nagegaan wat de gemeentelijke handhaving bijdraagt aan het bestrijden van sociale overlast in Amsterdam.

Centrale onderzoeksvraag

Draagt het handhavingsbeleid van de gemeente Amsterdam voldoende bij aan het verminderen van sociale overlast in buurten?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Yvonne Huizinga
Onderzoek door
Rekenkamer zelf