Skip to main content

Handhaving in de openbare ruimte

Datum van publicatie: 2020-12-18

De handhaving in de openbare ruimte in Amersfoort door boa’s werkt goed in de praktijk. Beleid en uitvoering sluiten goed op elkaar aan. Er is wel een aantal aandachtspunten te noemen. Een daarvan is de veiligheid van boa’s en hun uitrusting, een discussie die ook landelijk speelt. Ook het contact met ketenpartners heeft aandacht nodig. Daarnaast is er veel verloop onder boa’s geweest. Het aantal dat nog maar kort bij de gemeente werkt, is groter dan het aantal boa’s dat al langere tijd werkzaam is in Amersfoort.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe functioneert de inzet van boa’s bij handhaving in de openbare ruimte, wat zijn de ervaringen van inwoners daarmee en hoe verloopt de samenwerking met de burgemeester, de politie en andere organisaties?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Amersfoort
Provincie(s)
Utrecht
Ingestuurd door
Martine van Engen
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Pro Facto