Skip to main content

Handhaving vakantieverhuur – gemeente Amsterdam

Datum van publicatie: 20-11-2019

Met dit onderzoek willen we laten zien hoe doeltreffend en doelmatig de handhaving van de gemeentelijke regels is, als het gaat om de regels voor vakantieverhuur van particuliere woningen.

Centrale onderzoeksvraag

Is de uitvoering van het handhavingsproces van de regels voor vakantieverhuur doeltreffend en doelmatig?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
mevrouw Rozendaal
Onderzoek door
Rekenkamer zelf