Skip to main content

Handhavingsbeleid Gemeente Bergeijk

Datum van publicatie: 04-03-2016

Het handhavingsbeleid van Bergeijk voldoet niet aan alle wettelijke regels. De doelen zijn zo algemeen verwoord dat niet vast te stellen is of het beleid effectief is. De prioriteiten zijn niet op een risicoanalyse gebaseerd, terwijl de monitoring nog niet optimaal is. Daarmee is een goede evaluatie van het beleid onmogelijk.

Centrale onderzoeksvraag

Voldoet het handhavingsbeleid aan de wettelijke eisen? Is de uitvoering doelmatig en doeltreffend georganiseerd? Hoe is de raad erbij betrokken?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Bergeijk
Provincie(s)
Noord-Brabant
Ingestuurd door
A.E.T. Kuiper
Onderzoek door
Rekenkamer zelf