Skip to main content

Handhavingsbeleid openbare ruimte gemeente Maastricht

Datum van publicatie: 07-07-2014

Onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het handhavingsbeleid van de gemeente Maastricht, en naar de wijze waarop de raad zijn kaderstellende en controlerende rol invult op dit terrein.

Centrale onderzoeksvraag

1. Hoe doeltreffend en doelmatig is het gemeentelijke handhavingsbeleid?
2. Vervult de raad haar kaderstellende (normstellende) en controlerende rol op goede wijze?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Maastricht
Provincie(s)
Limburg
Ingestuurd door
Marjolein Heesbeen
Onderzoek door
Rekenkamer zelf