Skip to main content

Handreiking Financiele Bindingen provincie Limburg

Datum van publicatie: 18-04-2019

De Zuidelijke Rekenkamer biedt d.m.v. een handreiking en achtergronddocument handvatten aan Provinciale Staten om goed zicht te hebben op de ‘financiële bindingen’ en om hun kaderstellende en controlerende rol goed te kunnen vervullen.

Centrale onderzoeksvraag

Centrale onderzoeksvraag

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Zuidelijke Rekenkamer
Provincie(s)
Limburg
Ingestuurd door
Marty van Nooij
Onderzoek door
Rekenkamer zelf