Skip to main content

Het afvalbeleid van Pijnacker-Nootdorp

Datum van publicatie: 2023-09-21

Dit rekenkameronderzoek bekijkt de doelmatigheid en doeltreffendheid van het afvalbeleid van Pijnacker-Nootdorp en doet aanbevelingen voor de verbetering ervan.

Centrale onderzoeksvraag

‘- Welk afvalbeleid kent Pijnacker-Nootdorp en in hoeverre is dit beleid passend, effectief en doelmatig?
– Wat is de rol van de raad in het afvalbeleid, hoe kan de raad op het beleid (bij)sturen en hoe wordt de raad geïnformeerd over de uitvoering van het beleid?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Pijnacker-Nootdorp
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
Jorden van der Haas
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
IPR Normag