Skip to main content

Het Bredase klimaatbeleid. Evaluatie 2008-2018: mooie ambities, nu naar meer resultaat!

Datum van publicatie: 16-12-2019

De gemeente Breda heeft haar in 2008 geformuleerde ambitieuze klimaatdoelen beperkt gerealiseerd, aldus de evaluatie 2008-2018 mbt klimaatbeheersing en klimaatadaptatie. Voorts doet de Rekenkamer suggesties voor nieuwe voortvarende maatregelen.

Centrale onderzoeksvraag

Welke klimaatdoelen heeft de gemeente Breda gesteld, hoe doeltreffend is het Bredase beleid in 2008-2018 tav klimaatbeheersing en klimaatadaptatie en welke aanbevelingen zijn te doen.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Breda
Provincie(s)
Noord-Brabant
Ingestuurd door
Juliët Wiggers
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Instituut voor Milieuvraagstukken VU Amsterdam
Onderzoeksbureau 2
CE Delft